WSZYSCY JESTEŚMY ZA TO ODPOWIEDZIALNI!

Wystąpienie wirusa ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne starty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.

1. Co to jest Pakiet Bioasekuracyjny?

Pakiet biasekuracyjny to kompletny zestaw do dezynfekcji i bioasekuracji w terenie. Zestaw STOP ASF zawiera wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia dezynfekcji w miejscu bytowania dzików, dzięki czemu ograniczamy do minimum ryzyko przeniesienia wirusa na inne obszary.

2. Dla kogo są przeznaczone zestawy do bioasekuracji?

Pakiet przeznaczony jest dla myśliwych, leśników oraz każdego, kto przebywał w miejscu bytowania dzików, przez co może być narażony na kontakt z wirusem, a co gorsza może się przyczynić do jego rozprzestrzeniania się na obszary, na których bez ingerencji z zewnątrz wirus ASF nie miałby szans się dostać.

3. Co zawiera Pakiet Bioasekuracyjny?

Zestaw „bioasekuracja” zawiera wszystko, czego wymaga bioasekuracja ASF w terenie. W pakiecie znajdziemy:

  • Preparat dezynfekcyjny Dezacid VR-RED, który posiada udowodnione działanie wirusobójcze, potwierdzone badaniami wg normy PN-EN 14675:2015,
  • Żel dezynfekcyjny Ex-Bacteria znajdujący się na  liście preparatów do dezynfekcji rąk  dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, opublikowanej w dniu 29.03.2018  przez Główny Inspektorat Weterynarii,
  • Rękawiczki,
  • Folię ochronną,
  • Ochraniacze na buty,
  • Opryskiwacz.

4. Zalety zestawu

Pakiet bioasekuracyjny jest mały, poręczny, kompaktowy. Zestaw posiada wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia bioasekuracji w terenie. Został opracowany z myślą o myśliwych (bioasekuracja myśliwych), leśnikach (bioasekuracja leśników) oraz wszystkich osobach, które poprzez swoje obowiązki zawodowe lub pasje przebywają na terenach bytowania dzików.
pudełko z pakietem bioasekuracyjnym
zestaw do dezynfekcji
Ustawa bez realnych działań nie ograniczy rozprzestrzeniania się ASF. Działaj odpowiedzialnie – kup i stosuj pakiet bioasekuracyjny STOP ASF
Preparaty znajdujące się w zestawie mają potwierdzone działanie wirusobójcze.
Zwalczanie ASF polega w pierwszej kolejności na uniemożliwieniu wprowadzenia wirusa ASF na obszar kraju, poprzez stosowanie podstawowych zasad bioasekuracji !

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. ASF przenosi się drogą bezpośrednią i pośrednią, w związku z czym bioasekuracja dla myśliwych i leśników odgrywa istotne znaczenie w walce z rozprzestrzenianiem się choroby z terenu bytowania dzików na obszary hodowli świń.

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja ASF prowadzi do występowania bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych. U zakażonych wirusem osobników występuje gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Objawy te są tak specyficzne, iż zakażenie wirusem jest niezwykle łatwe do zdiagnozowania, nawet przez osoby mało doświadczone w tym zakresie. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 – 10 dni po zakażeniu.

Jak choroba jest przenoszona?

Zidentyfikowano dwie drogi rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, chorobę na danym obszarze może zainicjować nawet kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń. Specyfika przenoszenia się choroby pokazuje, jak ważna jest bioasekuracja. Zestawy do bioasekuracji w terenie powinniśmy mieć zawsze przy sobie, aby ograniczyć do minimum ryzyko rozprzestrzenienia choroby. Popularna w naszym kraju jest bioasekuracja myśliwych, ale tak naprawdę wirusa może rozprzestrzenić każdy, kto znajdzie się w miejscu bytowania chorych osobników. Zestaw, dzięki któremu możliwa jest bioasekuracja ASF w terenie powinien mieć przy sobie praktycznie każdy, kto często – niezależnie od powodu – ma styczność z obszarami żerowania dzików.

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji. Niezbędne jest zachowanie zasad bioasekuracji polegające na zdezynfekowaniu odpowiednimi preparatami obuwia, rąk i jakiekolwiek sprzętu, mającego styczność z wirusem.

Myśliwi i leśnicy powinni:

  • Zwrócić uwagę na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej.
  • Przestrzegać zasad higieny po polowaniu, tj. nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania, a także dezynfekcję sprzętu łowieckiego. Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.
  • Unikać wchodzenia do chlewni min. przez 48 godz. od zakończenia polowania.

KUP pakiet bioasekuracyjny

Ustawa bez realnych działań nie ograniczy rozprzestrzeniania się ASF. Działaj odpowiedzialnie – kup i stosuj pakiet bioasekuracyjny STOP ASF

pudełko z pakietem bioasekuracyjnym
zestaw do dezynfekcji

Formularz zamówienia

1-9 szt. - 65,04 zł/szt. netto
10 szt. i więcej - 56,91 zł/szt. netto
+ koszt przesyłki

Dane do faktury:

Dane do wysyłki: